Royal Development - Úvod - Necháme Vaše sny rásť

ROYAL DEVELOPMENT - RSRD, zzpo
mobil: +421 (0) 917 747 251, info@royaldevelopment.sk

Úvod

Necháme Vaše sny rásť.

Denne a na každom kroku sa všetci stretávame s faktom, že Slovensko nie je vôbec ideálne miesto na podnikanie. Tento smutný fakt potvrdzujú mnohé prieskumy a štatistiky. Zrejme neexistuje na Slovensku jediný podnikateľ, alebo manažér, ktorý by si po stretnutí s realitou o „(ne)vymožiteľnosti práva nepovzdychol „prečo sa mi toto muselo stať“. Bohužiaľ ale slovenská realita s (ne)vymožiteľnosťou práva na štátnych súdoch a úradoch je skutočná.

Taktiež je skutočná aj podnikateľská realita, kde sa úplne (ne)normálne neplatia záväzky a nedodržiavajú obchodné dohody. Veď aj načo, keď štát nevytvoril žiaden fungujúci mechanizmus súdnej ochrany pre poškodených veriteľov. Tento štát v prvom rade chráni dlžníkov a špekulantov. A tak sa nám na Slovensku vytvorila celá spoločenská skupina podnikateľov a manažérov, ktorí sa úmyselne obohacujú štýlom „trhni a zdrhni“. A nemajú žiaden strach z následkov takéhoto konania. Dokonca v ekonomickom plánovaní svojich spoločností úmyselne rátajú s tým, že napríklad 30% všetkých faktúr jednoducho nezaplatia. Na Slovensku si to môžu pokojne dovoliť – tu je to totiž reálne dovolené a možné. A ak aj podáte žalobu na štátny súd na takéhoto dlžníka, tak zrejme svoj spor prehráte – neunesiete dôkazné bremeno, nedisponujete zmluvným právom, ste právne nelegitímny ... a tak ďalej. Takže zabudnite na dokonalý Svet a zmierte sa s tým, že žijeme a podnikáme na Slovensku. Realita podnikateľského prostredia na Slovensku sú pomaly iba dve skupiny podnikateľov a to veritelia a tí druhí – dlžníci v úpadku, firmy prevedené na biele kone, alebo v reštrukturalizácii a konkurze. Napohľad neriešiteľný marazmus nefunkčného štátu a nevymožiteľného práva.

A v čom Vám vieme pomôcť, aby „Vaše sny mohli rásť“. Všeobecný pohľad normálnych podnikateľov na Svet je skôr o skepse, nedôvere a každodenných víťazstvách zla nad dobrom. Ale vždy sú možnosti, ako sa brániť zlým silám a vyriešiť si svoje obchodné spory.

A v tom vám vieme aktívne poradiť a pomôcť. Naši klienti sú často úplne bezradní a hlavne bez akejkoľvek viery a nádeje. Jednoducho už nikomu a nijakým riešeniam neveria! Pritom ale stále chcú, aby ich pohľadávka bola uhradená, alebo aby sa zjednalo právo v ich prospech. Paradoxná a schizofrenická situácia!

Na takmer všetky právne a sporové situácie existuje nejaké kladné riešenie a ROYAL DEVELOPMENT – RSRD, zzpo je veľmi dobre pripravené ho hľadať a nájsť. Po viac ako 20-tich rokoch skúseností sme pre našich klientov pripravili účinné komplexné riešenia. Vieme reálne poradiť pri akomkoľvek podnikateľskom spore. Vieme vstúpiť do akéhokoľvek štádia už prebiehajúceho súdneho (rozhodcovského) konania a poradiť Vám tú najlepšiu stratégiu a taktiku. Podrobnejšie uvádzame v časti Činnosti ROYAL DEVELOPMENT-RSRD, zzpo“.

Ponúkame komplexné riešenia resp. prevenciu pred obchodnými spormi. Je jednoduchšie a lacnejšie obchodné spory vôbec nemať, ako ich potom musieť následne a zdĺhavo riešiť! Ale ak to už inak nejde, tak odporúčame a ponúkame Vám najjednoduchšie a najrýchlejšie vyriešenie Vašich sporov pred rozhodcovským súdom a rozhodcami Arbitrážneho centra ROYAL DEVELOPMENT – RSRD, zzpo. Nebojte sa riešiť si svoje právne spory pred rozhodcovským súdom. Naše rozsudky sú poctivé, objektívne a hlavne rýchle. Skutočne a funkčne pomáhame našim klientom sa zbaviť nedobytných pohľadávok. A hlavne im šetríme ďalšie náklady a straty, ktoré by inak museli vynaložiť na svoj spor. Je toho ešte veľa čo Vám vie ROYAL DEVELOPMENT –RSRD, zzpo so svojimi partnermi ponúknuť. Vieme, že vždy a pre každého nájdeme nejaké zlepšenie jeho aktuálnej situácie.

webdesign myage 2010-2012, copyright Royal Development

mapa serveru - dokumenty na stiahnutie