logo Občianske združenie Právne Prebudenie Poškodených logo Royal Development - RSRD, zzpo Logo Rozhodcovský Súd Royal Development - RSRD

OZ Právne Prebudenie Poškodených
korešpondenčná adresa:
Suľany 243, 951 25 Hruboňovo

telefón: +421 (0)917 747 251
e-mail: ozppp@royaldevelopment.sk
kontaktný formulár

IČO: 42 209 986
bankové spojenie: TATRA BANKA a.s.,
IBAN SK14 1100 0000 0029 2387 6878