Royal Development - Profil spoločnosti - Necháme Vaše sny rásť

ROYAL DEVELOPMENT - RSRD, zzpo
mobil: +421 (0) 917 747 251, info@royaldevelopment.sk

Činnosti záujmového združenia právnických osôb ROYAL DEVELOPMENT - RSRD

Poradenstvo v záväzkovom vzťahu podnikateľských subjektov: čítajte podrobnejšie

 • preverenie bonity obchodného partnera a získanie užitočných informácií o jeho podnikateľských zvykoch a referenciách
 • zistenie informácií o podnikateľských spôsoboch a záväzkovej spoľahlivosti obchodného partnera

Poradenstvo a prevencia pred vznikom obchodných sporov: čítajte podrobnejšie

 • konzultačná činnosť a pripomienkovanie obchodnej zmluvy pred jej uzatvorením ohľadom jej formálneho obsahu
 • právne poradenstvo pred uzatvorením obchodnej zmluvy
 • vloženie „MEDIAČNEJ DOLOŽKY“ do obchodnej zmluvy s vopred stanovením mediátorom a zmluvným spôsobom riešenia budúcich sporov
 • vloženie „ROZHODCOVSKEJ DOLOŽKY“ do obchodnej zmluvy s cieľom riešiť akékoľvek budúce spory výlučne pred rozhodcovským súdom

Arbitrážne centrum ROYAL DEVELOPMENT – RSRD, zzpo: čítajte podrobnejšie

 • rozhodovanie sporov v zmysle Zákona 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní
 • rozhodcovské konanie je v porovnaní s obdobným súdnym konaním pred všeobecnými súdmi rýchlejšie, efektívnejšie, pružnejšie, finančne a časovo menej náročné

Riešenie vzniknutých konfliktov – MEDIÁCIA: čítajte podrobnejšie

 • profesionálne zabezpečenie komplexnej mediačnej činnosti v zmysle Zákona o mediácii č. 420/2004 Z.z.
 • zabezpečenie oddelenej mediácie na úrovni sprostredkovateľa sporových strán s cieľom dohodnúť vyhovujúce riešenie problému

Správa pohľadávok a ich  vymáhanie: čítajte podrobnejšie

 • posúdenie bonity pohľadávok s ohľadom na ich reálnu vymožiteľnosť
 • uplatňovanie pohľadávok na základe mandátnej zmluvy voči dlžníkovi
 • kúpa a predaj, sprostredkovanie obchodu s pohľadávkami
 • spracovanie právnej a vecnej analýzy k vymáhaným pohľadávkam
 • poradenstvo a ochrana pri obrane voči neoprávnene vymáhaným pohľadávkam
 • zjednocovanie rôznych názorov dlžníka a veriteľa
 • spracovanie žaloby na súd (alt. rozhodcovský súd) a zabezpečenie kompletného právneho servisu (zastupovania) v súdnom (alt. rozhodcovskom) konaní
 • vymáhanie priznanej pohľadávky prostredníctvom exekútora a optimalizácia exekučného konania

webdesign myage 2010-2012, copyright Royal Development

mapa serveru - dokumenty na stiahnutie