Arbitrážne centrum ROYAL DEVELOPMENT – RSRD, zzpo

Sídlo: Suľany 243, 951 25 Hruboňovo, Slovenská republika Uvod / Kontakt na RD-RSRD, zzpo / Kontaktný formulár

Arbitrážne centrum
ROYAL DEVELOPMENT – RSRD, zzpo

  1. Rozhodcovský súd ad hoc rozhodca Ing. Miloš Valach
    Pravidlá rozhodcovského konania pred rozhodcovským súdom ad hoc rozhodcom Ing. Milošom Valachom ( PDF na stiahnutie )
  2. Rozhodcovský súd ad hoc rozhodca Zuzana Valachová
    Pravidlá rozhodcovského konania pred rozhodcovským súdom ad hoc rozhodcom Zuzanou Valachovou ( PDF na stiahnutie )
  3. Arbitrážne centrum ROYAL DEVELOPMENT – RSRD, zzpo
  4. Rozhodcovský Súd Royal Development platný do 31.12.2016 (zrušený)
  5. Zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní a iné právne predpisy
  6. Rozhodcovský súd a ad hoc rozhodca

ARBITRÁŽNE CENTRUM ROYAL DEVELOPMENT – RSRD, zzpo

Rýchle a účinné rozhodnutie Vášho obchodného sporu pred rozhodcovským súdom! Ponúkame Vám riešenie akýchkoľvek Vašich obchodných sporov pred profesionálnymi ad hoc rozhodcami. Rozhodujeme spory tuzemské, ale aj spory v rámci celej EÚ.