Arbitrážne centrum ROYAL DEVELOPMENT - RSRD, zzpo

Sídlo: Suľany 243, 951 25 Hruboňovo, Slovenská republika Uvod / Kontakt na RD-RSRD, zzpo / Kontaktný formulár

Kontaktné informácie

Arbitrážne centrum ROYAL DEVELOPMENT - RSRD, zzpo

sídlo: Suľany 243, 951 25 Hruboňovo, Slovenská republika
web: www.royaldevelopment.sk
kontakt: rsrd@royaldevelopment.sk
tel.: 0917 747 251

Bankový účet pre úhradu rozhodcovského poplatku

IBAN: SK77 1100 0000 0029 2490 4041
do poznámky uviesť číslo rozhodcovského konania, alebo IČO platiteľa.

Arbitrážne centrum ROYAL DEVELOPMENT – RSRD, zzpo z dôvodu efektívnosti práce preferuje hlavne písomný styk, uprednostňujeme e-mailovú komunikáciu. Každý e-mail, ktorý nám pošlete bude spracovaný a určite sa vám obratom ozveme. Tiež je možné využiť „kontaktný formulár“. Keď vám telefón nikto nezdvihne, neznamená to, že nepracujeme. Práve opačne, znamená to, že pracujeme a nemôžeme sa vám preto okamžite venovať. Ďakujeme za pochopenie.