Rozhodcovský Súd Royal Development

Sídlo: Suľany 243, 951 25 Hruboňovo, Slovenská republika Uvod / Kontakt na RD-RSRD, zzpo / Kontaktný formulár

Rozhodca, rozhodcovský súd a stály rozhodcovský súd.

„V § 7 ods.1 Zákona č. 244/2002 Z.z. sa vymedzuje pojem „rozhodcovský súd“. Touto legislatívnou skratkou sa označuje jeden rozhodca alebo súhrn viacerých rozhodcov. Rozhodcovský súd ako entita nemá právnu subjektivitu. Ide o legislatívnu skratku na označenie konkrétnych fyzických osôb, ktoré následne realizujú činnosti ustanovené v zákone. Ak zákon používa skratku rozhodcovský súd, myslí tým konkrétneho rozhodcu, rozhodcovský tribunál, panel, či senát. Nie stály rozhodcovský súd ako akúsi trvajúcu jednotku. Spor rozhoduje rozhodcovský súd, teda rozhodca alebo rozhodcovský senát.“

Rozhodcovský súd je vždy jeden alebo viacerí rozhodcovia (§ 7 ods.1 Zákona č. 244/2002 Z.z.).

Rozhodcovský súd sa môže etablovať celkom 6-timi spôsobmi:

a) rozhodcovský súd je priamo dohodnutý v osobe rozhodcu (rozhodcov) - § 8 ods.1 Zákona č. 244/2002 Z.z.
b) rozhodcovský súd ustanoví vybraná právnická osoba - § 6 ods.3 Zákona č. 244/2002 Z.z.
c) rozhodcovský súd ustanoví vybraná fyzická osoba - § 6 ods.3 Zákona č. 244/2002 Z.z.
d) rozhodcovský súd vykonáva osoba notára - § 6 ods.4 Zákona č. 244/2002 Z.z.
e) rozhodcovský súd ustanoví štátny súd - § 8 ods.2 písm. a) Zákona č. 244/2002 Z.z.
f) rozhodcovský súd ustanoví zriaďovateľ stáleho rozhodcovského súdu - § 12 - § 15 Zákona č. 244/2002 Z.z.

Všetky uvedené spôsoby etablovania rozhodcovského súdu sú právne rovnocenné.