Rozhodcovský Súd Royal Development

Sídlo: Suľany 243, 951 25 Hruboňovo, Slovenská republika Uvod / Kontakt na RD-RSRD, zzpo / Kontaktný formulár

Uznesenie o záväznom výklade zmluvy, alebo konkrétnej obchodnej situácie PDF na stiahnutie

Podnikatelia vo svojej bežnej praxi zabúdajú na prevenciu sporov. Často si ani neuvedomujú, že práve odstránenie možných príčin budúcich sporov je hlavná príčina úspechu, alebo neúspechu v ich podnikaní. Veď nie je určite zmyslom žiadneho podnikateľa, aby namiesto dobrých a výnosných obchodov riešil iba súdne a rozhodcovské konania! Namiesto počítania zarobených peňazí, aby počítal, koľko ho stoja súdne poplatky a iné náklady na riešenie sporov. O škodách z narušených obchodných vzťahov a škodách na povestiach spoločností ani nehovoríme...

Myslite na takéto situácie a nedovoľte, aby Vám spory a nedorozumenia s Vašimi obchodnými partnermi pohltili podstatu Vášho podnikania. Je na to jednoduché riešenie. Moderné a pragmatické, ktoré je bežné vo všetkých vyspelých krajinách. V prvom rade riešiť všetky svoje spory na dohodnutom rozhodcovskom súde. V tomto prípade na Rozhodcovskom Súde Royal Development (RSRD). Iba rozhodcovský súd Vám vie zabezpečiť potrebnú právnu istotu vo Vašich obchodných vzťahoch. Pri predpoklade, že máte vo svojich zmluvách rozhodcovskú doložku RSRD ste urobili prvý krok k zlepšeniu svojho podnikania. Druhý krok je ale ten, že túto možnosť musíte aj aktívne využiť!

Nečakajte na to, že až na konci Vášho obchodného prípadu v prípade sporu RSRD zasiahne a zjedná Vám spravodlivosť podľa Vašich predstáv. To často z pohľadu dôkazného bremena už nebude možné. Riešte si svoje právo a svoj biznis priebežne aj počas „fungovania“ obchodného prípadu. Hlavne tam (napríklad u stavebných spoločností), kde samotný obchod trvá často aj viac ako rok. Tam je to takmer nevyhnutné! Nikto Vám nebráni aj počas priebehu plnenia zmluvy sa obrátiť na RSRD zo žiadosťou o záväzný výklad zmluvy, alebo konkrétnej obchodnej situácie. RSRD Vám vo forme uznesenia vydá k veci záväzné stanovisko a toto bude platné pre všetkých účastníkov zmluvy. Všetci budú mať jasno o svojich povinnostiach a právach z tohto obchodného prípadu. Nebude dôvod na vznik akýchkoľvek sporov a budete sa môcť venovať naplno podstate obchodnej zmluvy a to je biznis.

Využívajte rozhodcovskú doložku RSRD vo svojich zmluvách aktívne. Riešte problémy za pomoci RSRD aj v priebehu plnenia zmluvy. Neriešte iba spory, ktoré už ohrozujú samotný biznis! Zakomponujte možnosti RSRD a jeho záväzných uznesení do svojho biznisu priebežne. Nezabúdajte, že v každom obchode sú najmenej dve strany. A každá má rovnaké práva a povinnosti v zmysle zmluvy a zákonov. Ktorákoľvek zo strán sa môže kedykoľvek obrátiť aj preventívne na RSRD a žiadať o záväzný výklad zmluvy a z toho jej prameniacich práv a povinností. Pri akejkoľvek pochybnosti o aktuálnej situácii. RSRD je v prípade potreby schopné reagovať aj do niekoľkých pracovných dní, alebo operatívne zabezpečiť pojednávanie na dohodnutom mieste za účasti strán zmluvy. A na mieste a osobne a hlavne rýchlo o veci rozhodnúť! Považujte RSRD za súčasť Vášho biznisu! Ako súčasť, ktorá Váš biznis istí a spevňuje a dodáva Vám  právnu istotu postupu pri plnení zmluvy.