Rozhodcovský Súd Royal Development

Sídlo: Suľany 243, 951 25 Hruboňovo, Slovenská republika Uvod / Kontakt na RD-RSRD, zzpo / Kontaktný formulár

Rozhodcovské uznesenie o záväznom výklade zmluvy. PDF na stiahnutie

Podnikatelia v bežnej praxi často (takmer vždy!) zabúdajú na prevenciu a prechádzanie sporom. Často si ani neuvedomujú, že práve odstránenie možných príčin budúcich sporov je hlavná príčina úspechu, alebo neúspechu v ich podnikaní. Veď nie je určite zmyslom žiadneho podnikateľa, aby namiesto dobrých a výnosných obchodov riešil iba súdne a rozhodcovské konania! Namiesto počítania zarobených peňazí, aby počítal, koľko ho stoja súdne poplatky a iné náklady na riešenie svojich sporov. O škodách z narušených obchodných vzťahov a škodách na povestiach spoločností ani nehovoríme...

Myslite na takéto situácie a nedovoľte, aby Vám spory a nedorozumenia s Vašimi obchodnými partnermi pohltili podstatnú časť Vášho podnikania. Je na to jednoduché riešenie. Moderné a pragmatické, ktoré je bežné vo všetkých vyspelých krajinách. V prvom rade riešiť všetky svoje spory na dohodnutom rozhodcovskom súde. Iba rozhodcovský súd Vám vie zabezpečiť potrebnú právnu istotu vo Vašich obchodných vzťahoch. Pri predpoklade, že máte vo svojich zmluvách rozhodcovskú doložku ste urobili prvý krok k zlepšeniu svojho podnikania. Druhý krok je ale ten, že túto možnosť musíte aj aktívne využívať!

Nečakajte na to, že až na konci Vášho obchodného prípadu niekto zasiahne a zjedná Vám spravodlivosť podľa Vašich predstáv. To často z pohľadu dôkazného bremena už nebude ani možné. Riešte si svoje práva a svoj biznis priebežne aj počas „fungovania“ obchodného prípadu. Hlavne tam (napríklad u stavebných spoločností), kde samotný obchod trvá často aj viac ako rok. Tam je to takmer nevyhnutné! Nikto Vám nebráni aj počas priebehu plnenia zmluvy sa obrátiť na rozhodcovský súd so žiadosťou o záväzný výklad zmluvy, alebo konkrétnej obchodnej situácie. Rozhodcovský súd Vám vo forme uznesenia vydá k veci záväzné stanovisko a toto bude platné pre všetkých účastníkov zmluvy. Všetci budú mať jasno o svojich povinnostiach a právach z tohto obchodného prípadu. Nebude dôvod na vznik akýchkoľvek sporov a budete sa môcť venovať naplno plneniu obchodnej zmluvy.

Využívajte rozhodcovskú doložku vo svojich zmluvách aktívne. Riešte problémy za pomoci rozhodcovského súdu a dohodnutého rozhodcu aj v priebehu plnenia zmluvy. Neriešte iba spory, ktoré už priamo ohrozujú samotný biznis! Zakomponujte možnosti rozhodcovského súdu a jeho záväzných uznesení do svojho biznisu priebežne. Nezabúdajte, že v každom obchode sú najmenej dve strany. A každá má rovnaké práva a povinnosti v zmysle zmluvy a zákonov. Ktorákoľvek zo strán sa môže kedykoľvek obrátiť aj preventívne na rozhodcovský súd a žiadať o záväzný výklad zmluvy a z toho jej prameniacich práv a povinností. Rozhodcovský súd je v prípade potreby schopný reagovať aj do niekoľkých pracovných dní, alebo operatívne zabezpečiť ústne pojednávanie na dohodnutom mieste za účasti strán zmluvy (sporu). A na mieste a osobne a hlavne rýchlo o veci rozhodnúť! Považujte rozhodcovské konanie za normálnu súčasť Vášho biznisu! Ako súčasť, ktorá Váš biznis zabezpečuje a poisťuje a dodáva Vám právnu istotu postupu pri plnení zmluvy.