logo Royal Development

Royal Development - RSRD, zzpo

Necháme Vaše sny rásť! Máte problémy s pohľadávkami po lehote splatnosti? Nedodržuje Váš obchodný partner zmluvu? Vymáha si niekto od Vás nároky, ktoré neuznávate? S tým všetkým Vám vieme pomôcť a poradiť.

vstúpte

logo Rozhodcovský súd Royal Development

Arbitrážne centrum pre rozhodcovské konania.ROYAL DEVELOPMENT – RSRD, zzpo Vybraná právnická osoba

Rýchle a účinné rozhodnutie Vášho obchodného sporu! Ponúkame Vám riešenie akýchkoľvek Vašich obchodných sporov pred profesionálnymi rozhodcami. Rozhodujeme spory v rámci celej EÚ.

vstúpte

logo Občianske združenie Právne Prebudenie Poškodených

Občianske združenie Právne Prebudenie Poškodených

Iba ten čo naozaj správne pochopil a porozumel veciam verejným sa vie potom aj správne rozhodnúť pri svojom podnikaní!

vstúpte